Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Κανένα εμπόδιο δεν σταματά τον Επίσκοπο... Ουγκάντα

Silvestros Kisitu

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Silvestros Kisitu, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, ουρανός, σύννεφο, σπίτι και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται, γρασίδι, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"GLORY TO GOD, AT LAST PASTORAL VISIT TO PALARO ACCOMPLISHED".
With thanksgiving to God, and well enough, yesterday I started again my Pastoral journeys, by acomplishing my Visit to Palaro- outside Gulu, where I had been heading to before being hindered by the accident in early July.
Yesterday's journey was a blessed one, though with some delays as again due to poor roads two big trucks got stuck in mad on the road and nearly hindered our passage but we finally made it through.
I met some few people in St. Nectarios Parish Palaro, in the presence of the Parish Priest Fr. Francis Ongaya, the Local council 1 Chairman Mr. Simon, and the Parish Catechist. We discussed different issues & ideas of pastoral work and development in this area specially through farming. In expression of love & little support to the people in the area, we distributed some little basic things for home usage, reminding them of being careful, hard working and prayerful in this period."


https://www.facebook.com/silvestros.kisitu?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD11LdD3NNdEnXfPnDLJjQe1ctTgINUlN0aad1WGi4kTUGl-bx9P3uGdbDg9OCrWCNutsO1ft0XtFDK&hc_ref=ARSoJYq1ka3TCr9Ra48K2P0qmzYF1J3Oy22qUtMkArltHj09UqEGEi-prxjvbbnF6bM&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου