Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

Αρτοκλασία... Ζάμπια

Patera Barnabas

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"Saint Sophia in kipushi border town with Mushindamo District Northwestern province Zambia where majority of Zambians are familiar with Orthodox Church"

https://www.facebook.com/patera.barnabas?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBiGB7djS9rlY8ByReNw1DWPdcryw-_EGJo-OAV1KU_BNst_z716y4fNDrBEUJT3FoxC4zqEVO_-HVv&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου