Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

Χειροτονία και άλλες ευλογημένες στιγμές με τον Δεσπότη... Κένυα

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον FrNectarios Isanya, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα που στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται

"I presided over the Divine Liturgy at St. Raphael, Nicholas and Irene Thogoto. By the grace of God I ordained Deacon Petros to priesthood and elevated Fr. Innocentios to father confessor."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBz5-I1kebYwzyJ4tRgPiQjHtPDko6yPwY4Px-ImhSnt2ZabKEdDzmIZMvI5ZlbJPWbl2kqvPMzIWWE&hc_ref=ARSiAfwspAxKsYPHVsyIJ4Yb3G6f3ELfqQnRECRD2Awta8laHzasITnDcGdt2QAuAU4&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου