Κυριακή 12 Ιουλίου 2020

Λίγη ακόμη υπομονή μέχρι να ανοίξει η εκκλησία... Κένυα

FrDn Nicholas Julius Papadopoulos

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται, παιδί και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"Despite that Churches were opened we had Divine Service at our home as we prepare to have requirements by our authorities to reopen our churches on Coming Sunday!May Lord God have mercy on us!"

https://www.facebook.com/julius.kihara.3?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB1XjUHg2ZJ5hfM0RVcOR0-fq0gSgEgP8PM0TqTl0uX540osVgzpBTfPremfUhdAYvHSv_wpJh2eSCz&hc_ref=ARRtUZX9d_qvvMB9sBx8MWGVZ86acDgs8ddoccBic3NV2ZoTZAvNhTXP4CKc0G7jdYY&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου