Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

"Our clinic is providing free optometry services..." Sierra Leone

"Helping the people to see again. Our clinic is providing free optometry services with give away glasses. To the glory of Christ."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου