Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

"Α meeting with the priests to discuss issues concerning Covid-19..." Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

"His Eminence this morning attended a meeting with the priests to discuss issues concerning Covid-19. The Archbishop also blessed the priests with a food pack and our Year book and review."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου