Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Ιεραποστολικά κέντρα στο Κονγκό (Ι. Μητρόπολη Κεντρώας Αφρικής): Πληροφορίες για τα Ιεραποστολικά Κέντρα στην Κανάγκα, Κινσάσα και Μπουζιμάι
Α' Μητροπολιτική Περιφέρεια

Εις τον Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Μητροπόλεως τοῦ ἁγίου Νικολάου, μὲ ἐφημέριο τὸν Πρεσβύτερο Κλαύδιο Mbayi, θεολόγο. Ἐκεῖ εἶναι καὶ τὰ γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως. Διεύθυνσις: 87, Boulevard du 30 Juin, B.P. 11097, Kinshasa 1-Gombe, Rép. Dém. du Congo.
Εἰς τὴν συνοικία Kauka τῆς Κινσάσας ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, μὲ ἐφημέριο τὸν Πρεσβύτερο Ἰάκωβο Banza Kavutakanya, καὶ ἐκπαιδευτικὸ συγκρότημα μὲ Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο ανεγερθὲν καὶ δωρηθὲν εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν απὸ τὴν Ἑλ. Κοινότητα Κινσάσας.
Εἰς Kasangulu ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγίου Ἰω. Χρυσοστόμου καὶ δημοτικὸ σχολεῖο στὸ ὁποῖο ἐδόθη τὸ ὄνομα «π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος» πρὸς τιμὴν τοῦ Ἱεραποστόλου ποὺ πρῶτος ἔθεσε τὰ θεμέλια τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στὸ Κογκό.
Εἰς Mbanza-Ngungu ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μὲ ἐφημέριο τὸν Πρεσβύτερο Ἀγάπιο Matonto.
Εἰς Nkanka ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καὶ δημοτικὸ σχολεῖο.
Εἰς τὴν πόλι Gungu τῆς ἐπαρχίας Bandundu ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ σχολεῖο.
 
 
Β' & Γ' Μητροπολιτική Περιφέρεια
 
Β΄ Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια

Εἰς τὴν Κανάγκα ἦλθε καὶ ἔφερε τὴν Ὀρθοδοξία τὸ 1972 ὁ μεγάλος καὶ πρῶτος ἱεραπόστολος τοῦ Κογκὸ αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, βοηθούμενος απὸ τὴν ανεψιά του Ὄλγα Παπασαράντου, αδελφὴ νοσοκόμο, τὸν ὁποῖον διεδέχθη μετὰ τὸν θάνατό του ὁ αρχιμανδρίτης Χαρίτων Πνευματικάκις.
Τὰ σεπτὰ σκηνώματα καὶ τῶν τριῶν εἶναι αποτεθησαυρισμένα εἰς εἰδικὸ κοιμητήριο ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ βήματος τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου. Εἰς τὴν Κανάγκα εὑρίσκεται ἱεραποστολικὸ κλιμάκιο αποτελούμενο απὸ ἐννέα γυναῖκες ἱεραποστόλους, ἐκπαιδευτικοὺς καὶ διπλωματούχους νοσοκόμους ποὺ ανήκουν εἰς αδελφότητες αφιερωμένων γυναικῶν τῆς Ἑλλάδος. Λειτουργοῦν μὲ τὴν ἐπωνυμία «Lumière des Nations» («Φῶς Ἐθνῶν») δύο Δημοτικὰ (Ἀρρένων καὶ Θηλέων) καὶ Γυμνάσιο-Λύκειο. Εἰς τὴν αὐλὴ τῆς ἱεραποστολῆς ὑπάρχει Ἰατρεῖο. Λειτουργοῦν κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς (ανδρῶν καὶ γυναικῶν) καὶ κατηχητικὰ σχολεῖα. Ἐδῶ λειτουργεῖ ὁ δεύτερος Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἐπίσης Δημοτικὸ Σχολεῖο (παράρτημα) ὑπάρχει εἰς Tshilumba.
Εἰς τὴν πόλιν Mbuji Mayi ὁ Ἱερὸς Ναὸςτῶν ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας καὶ σχολεῖο.
Εἰς τὴν περιοχὴ τοῦ Sankuru εἰς τὸ χωριὸ Shamana ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου τοῦ Νέου καὶ μικρὴ κλινική.
Εἰς Tshikapa οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ τοῦ ἁγίουἸωάννουτοῦ Χρυσοστόμου καὶ σχολεῖο.
 
Γ΄ Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια

Εἰς Uvira ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ σχολεῖο.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου