Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

"Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική" και η ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα της...

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὸ ΚογκόΕπισκεφθείτε αυτή την ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα: http://www.inak.gr/ierapostoli/
                                  
 
Ταυτότητα - Έκκληση για Βοήθεια

Βοηθεῖστε κι ἐσεῖς


Ποιοί εἴμαστε:
  Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Ἀμφιθέας-Παλαιοῦ Φαλήρου
Λ. Ἀμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO
τηλ: 2109419643 fax: 2109416425
Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr 

Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Βασίλειος Γιαννάκας
Ἡ Ἐνορία μας βοηθάει τὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπῆ Κατάγκα τοῦ Κογκό.
Τὸ 1989 μετέβη στὀ Κολουέζι τοῦ Κογκὸ ὁ π. Μελέτιος Γρηγοριάτης σὲ ἀντικατάσταση τοῦ π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη ὁ ὁποίος εἶχε χάσει τὴ ζωή του σὲ ἀτύχημα. Ἐκεῖ ὑπηρέτησε ἱεραποστολικὰ γιὰ 18 συναπτὰ ἔτη. Τὴν 1η Νοεμβρίου 2006 ἱδρύθηκε ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπή Κατάγκας διὰ Πατριαρχικοῦ καὶ Συνοδικοῦ Τόμου καὶ ὁ π. Μελέτιος ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τὴς νεοϊδρυθείσης Ἐπισκοπῆς καἰ χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Μακαρ. Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο Β΄ τὴν 25η Νοεμβρίου. Στὴν πνευματικὴ δικαιοδοσία τῆς Ἐπισκοπῆς περιλαμβάνεται ἡ μεγάλη περιοχὴ Κατάγκα τοῦ Κογκό.
Έδρα: Λουμπομπάσι τοῦ Κογκό
B.P Box.108 Kolwezi CONGO
Τηλ. & Φαξ:  +243-814826813/ 814040100
email. ierapkol_athos@yahoo.gr
Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό:
Τὴν συμπαράστασή σας,
τὶς προσευχές σας,
τὴν ὅποια οἰκονομική
ἢ ἄλλη προσφορά σας.

Συγκεντρώνουμε:
Βιβλία γαλλικά
Ἰατροφαρμακευτικὸ ὑλικό

Οἱ Ναοὶ μποροῦν νὰ συμβάλουν μέ:
Νάμα γιὰ τὴν Θ. Κοινωνία
Λάδι και θυμίαμα
Εἴδη σχετικὰ μὲ τὴν Λατρεία.


Κατασκευὴ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς
στὸ Λουμπομπάσι τοῦ Κογκό
Τὸ κόστος κατασκευῆς
ἀνέρχεται συνολικά στὸ ποσὸ τῶν  70.000€
Ἔως τώρα ἔχουμε συγκεντρώσει   
35.300€ (ἔως  13-7-13)
Ἀπομένουν ἀκόμα                            34.700€

 http://www.inak.gr/ierapostoli/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου