Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Appointment of Bishop Elect Silvestros Kisitu of the Bishopric of Gulu and Eastern Uganda

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου