Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Δύο Ορθόδοξοι Επίσκοποι στην Ουγκάντα...

Neofitos Neokong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και καπέλο

"Uganda has now got two Orthodox Bishops..Glory to God!"

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAvPSfi5KGvxOpwHsJ29eDisJgk8uJEKHhkwrDKbaaI6saLjOrTdLqcmF7FsaXT9jnAmohBY2qi8zwC&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου