Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος κοντά στους μαθητές και τα σχολεία στην Κένυα...

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"St. Clement school, today was gifted by Archbishop Makarios with two computers. A gift for the students of St. Clements primary school for the great work done by the class eight students. The students did very well in their exams and the Archbishop is so proud of them he gifted two computers for the students, to motivate and keep the spirit of excellent, and hard work in their studies.. Congratulations to you Class Eight of St. Clement Primary School.."
https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAuvEsGXwYvrisOKz2wVvPn9IaWZw3JCMzZ73VVNkgKEa1S2eMPr0NPX7Gdj90XS_ZgZ43WMGc22ZAy&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου