Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Χειροτονία νέου Διακόνου στην Ουγκάντα

Uganda Orthodox Church

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

"Yesterday 18th. Nov, His Eminence Metropolitan Elder Jonah Lwanga presided over the Ordination service of Reader Kusemelerwa Robert to a priestly order of a Deacon. This happened at the Holy Ascension Orthodox Church in Fort Portal, Ngombe. Upon Ordination he was named to be called Deacon Romanos. Axios and may God guide the Orthodox mission work in that Fort Portal Region."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/UOChurch/?__tn__=kCH-R&eid=ARAIHZsuawcPo3yCPzmEMP4CNf3ywqveVDpiuIJgdmEXdwHfd4urbz-SYxMQMWqAGLo2AuJVTO4U3nyr&hc_ref=ARTl0UHSKzYFjijJYB9bm1m3_T-aArFJTkDyxD7YNZc6EJj2F6cfiXIUbNx1O2VSK7A&fref=nf&__xts__[0]=68.ARChTWRg-dATy9vYQ7swVDa47da3nGFbdyhubvK_4_Y-SUpFcm5fGr_PSRWaiZKtFv5ZXM6RN9ZEHwk1XqwsGQpn7aiHAQz_MdVnOlU9DMWQomdXJSBE1JVlWVnbzpfag64mz0-dIWRJnuZ5peprnCrWGgTHsVZdhqY9scQn7MKy_oUeemSIql1Qdv20gjbNByRrbAi1P9XSTjcAYZ262Pcu6o4qJnLintB5rKbgN0ujpoljcxVKwuM_uhxuhti4fG8GjTbYrTrq2Mk4PX9AWVzg3HvEqTRXegNYfhdWxD4jxvOG9Grvy4-ilV8H9QEDgQZzZ_fChsNtEUDsGaG0RDp8034

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου