Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Τα παιδιά του Ορφανοτροφείου συμμετέχουν στις οικοδομικές εργασίες... Κένυα

"Construction in progress at saint Tabitha.My children are also helping by currying bricks .Kindly I will appreciate your support."
https://www.facebook.com/habbil.lipesaomukuba?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAgwsRK0Q7bLpb3rTHwBNLObJozgewTV_HFOplk6cE-lEUukkdlqpUz9tCBYzDAjrBsvBd_cCZwjoa8&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου