Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Αt St Marina Kiboine... Kenya

Jeremiah Songok

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και γάμος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

"Glory be to our Almighty God for all is well with us here at St Marina Kiboine.. Through the blessings of His Grace Bishop Athanasios of Kisumu and all Western Kenya we officially Launched the Nandi South - Kapkures Vicarage.. Much thanks to the area MCA Hon Osborn Komen, other guest present and all the clergy, entire leadership and all the faithful of the vicarage for the great support... God bless all."

https://www.facebook.com/joel.songok.3?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDv7S2nBgPaHiuJifJQiGOcB3PAIi_C4mT0y4w3Qn06igNWWmCrPeV75CdkQI7riJIgbXxh6G2lKu5L&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου