Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

CELEBRATION OF SAINT CATHERINE FEAST IN GISHARI ORTHODOX PARISH - RWANDA

Titus Twungubumwe

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, παπούτσια και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, άτομα στέκονται και γάμος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Mutabazi Theobald, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

"With the blessing of His Grace Innocentios BYAKATONDA, the Bishop of the Holy Orthodox Diocese of Burundi and Rwanda, on the 13th Sunday of Luke, the Divine Liturgy was conducted in the Orthodox Parish dedicated to Saint Catherine of Alexandria, on 25th November 2018. Father Petros concelebrated with Father Maximos, and the Deacons Theodoros and Cosmas. The representative of the parish is Deacon Theodoros (Jean Bosco) MUSONERA. Readers from neibouring Parishes and and some of their parishioners attended the Liturgy. After the service the congregation together with priests proceeded with the blessing service of the new house to accommodate the future family of Reader Jerome.
Saint Catherine of Alexandria pray the Lord Jesus Christ to save our souls."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/titus.twungubumwe?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBl_CSkYcHnqYoCgbhF3NAIjsH1dQUR7qZeOVwH0Pe_C3XsWqCzQGiNKBGvLsRoopj8heiT5Nwttvip&hc_ref=ARSZxhzgPCRmFH2bqoWIDYYscMhO91fzuXqJ1xmLwo4k0sk89J2a8aeomZqWwFT0wdA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου