Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

"We are doing very well with the ongoing papadhias seminar..." Kenya

"We are doing very well with the ongoing papadhias seminar. It is getting better and exciting every other time. The Future is even much more greener! The T. Shirts says it all.
We thank God for everything."
Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDsYEm7ZxfPi2rzJ04yiBiJmfmeFqmDWo6fpFtoZyY_XnnYeO2ttItfo1rTgSXzyK-zrK_D0qSTF8Kx&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου