Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Ο επίσκοπος Ιννοκέντιος στην Ρουάντα

"Today bishop Innocentios is on pastoral visit in Western Province Kyangugu, Nyamaseke shangi Community Rwanda. He was welcomed by Deacon Cosma and the orthodox faithful in this community. This community was closed due to lack of permanent built church. A land has been bought their prayers is to build a church pls keep us in your prayers"
Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCFVwoZibbziGaiYqd4Tw8edQyjreGEM63AkyoYnazJRaLZwbU3-n2H8Q9kcYxyOIxxpCsRBlhmy3sh&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου