Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Η Αφρική (ανα)βαπτίζεται...

FrNectarios Hesborn Olwanda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Innocentios Byakatonda, υπαίθριες δραστηριότητες, νερό και φύση

https://www.facebook.com/hesbon.olwanda?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDFxISBKPXj74drmWDJnN3azV-aqcqGjFsVBzSz2CHPJJ_0ts8dc2wGDRkbyxBpPE6t0-wxKAzYR_Fs&hc_ref=ARTD6qsir9Ypse0dTrhp4EM71fD3bBgnv-rBVnnsFfAaAi1oIuBzgfSi_JZskq-ME74

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου