Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Πρεσβυτέρες από τις ΗΠΑ στην Κένυα

"After long hours of flight/travel into Kenya Africa, the papadhias from USA finally arrived safely and are ready for the Diocese papadhias seminar which begin tomorrow. We thank God for their sacrificial love of Christ, their presence and the opportunity to teach/share with their sister papadhias in Christ. May the Holy Spirit lead and guide them in every good work.!"
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARASFjMqM6pnTJN82iPGOkEp3uEeXZMai-FT4LbhnlxTSdolINMAyu0imjIIkxb__vWRPP_WL7o8bwm8&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου