Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Ολοκληρώνοντας μια ιερή αποστολή...

Η εικόνα ίσως περιέχει: 28 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες
"As you go back home today, may the Holy Spirit guide you in every good works. May God bless your families and the parishes which you come from. This is the mission you have started keep the candle burning. Amen."
Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBf_u5BTT4Fk4HGi4M9seDvD-ARcaBSqGa7-QW_ui2luoAc12Jil94TK3dzQsEKbQfo6jOKDEXV7ocY&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου