Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

"St Irene Orthodox Mission center and orphanage long term project still await completion..."

"St Irene Orthodox Mission center and orphanage long term project still await completion...please pray for us this Advent so that a miracle happen for us to have something to celebrate during this festive season of Christmas."
STIRENEORTHODOXMISSION.ORG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου