Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Ο Αρχιεπίσκοπος με τους μελλοντικούς δασκάλους... Κένυα

"His Eminence Archbishop Makarios in a staff meeting, with the administration, teachers and staff of the Orthodox Teachers College.. In the meeting to discuss the way forward and how to promote and better the College. Productive meeting."
https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAb23r3XQjr1c3B2xwRF-6L301kncbdkyTCEdNaJxNsa8Bx--lUw8hOUW_02q4NY4YGscF6zB-lkQ4h&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου