Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

"Trying to repair the road to saint Tabitha orphanage and school..." Kenya

Habbil Lipesa Omukuba

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"Trying to repair the road to saint Tabitha orphanage and school to make it easy for the tracks to pass easily transporting building materials..."

https://www.facebook.com/habbil.lipesaomukuba?__tn__=%2CdC-RH-R-R&eid=ARBte3N_QiLV2FfhljfsS7wdvCJ_Fg-Sx140AK2GQomTtI66NGndUaOIvZrDwNZEFpArGx8UfZw8oeqc&hc_ref=ARSHX6ES6BfTnptXhHVJzabAeEAKq6PqGKqxDaEtYF_l-iPfTmkIsbe4OVVvpdiuJlU&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου