Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Οι Ορθόδοξες μητέρες της Αφρικής...

St. Nectarios Gamgen mothers union
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011572789421&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCpPBChEb-b0lUvA4gyx9QqBu-54W5VON0p3WuT-yIZNNEfBODlc6EP8w7riuU0iUqlpiVQIvL0JB-j&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου