Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

"Le pape et patriarche d’Alexandrie Théodore II a posé la première pierre d’une école primaire à Freetown (Sierra Leone)"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου