Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Archbishop Makarios, celebrated the Adoration of the Cross and the Divine Liturgy at Archangel Micheal Kinoo parish, Kenya

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος


Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, γάμος και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και πλήθος  Î— εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, γάμος και εσωτερικός χώρος

"His Eminence Archbishop Makarios, celebrated the Adoration of the Cross and the Divine Liturgy at Archangel Micheal Kinoo parish. His Eminence also presided over the memorial service of the Late Fr. Joachim and all the parish who have been paid to rest in the Lord over the years."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAh--7h8QIbYbAcHcVYZeIbK3PjbLV9KvQ1QpQY_HShmMURovGrg0rRvPWC7CiHxk6KmTpIkTnJjust&hc_ref=ARRA_r02o2gPzh3Zg0dbeWxCJqAe0F0TOkO485w3yRne6MYqDcK1AcMbbEI40bgjBfo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου