Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Μνημόσυνο για τον μακαριστό επίσκοπο Αθανάσιο... Κένυα

Michael Ka Wambui

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, περιλαμβάνεται η Virginia Gathoni, άτομα στέκονται

"Was blessed to have a memorial service of Bishop Athanasios Akunda of kisumu and all western Kenya,continue resting in peace my name sake,my bishop and my co celebrant in Christ. Eternal be your memory brother." 

https://www.facebook.com/mixaelg1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAOPEiky8J1CSABgjNamaHjaGCfAwO3H7laQ9XVGhQnePGAhROCiquz4jZ8GXPL5UojrxDfHltvlhb2&hc_ref=ARTg_YgAXuHWTkdcnI0qTLEJjzTd9dXEvAfpP4Q6FqGLinwAtrRF5qCmwkK6lMljqDo&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου