Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Veneration of the Holy Cross Rwamagana, Rwanda

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και άτομα στη σκηνή

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, άτομα στέκονται, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

"Veneration of the Holy Cross Rwamagana Eastern Province Rwanda 31/03/2019"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARB9_0EQaGkk3OFjkh7gscty6FwUojkztltYKOwdkWfztvRBi2H3cFC8JRl8vVpFGwzIl7lhIegnTpGW&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου