Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

"Les églises orthodoxes russes en Tunisie..."

Deux articles en ligne sur des églises orthodoxes en Tunisie ont été publiés récemment, l'un sur l'église orthodoxe russe de Tunis, de la Résurrection (photographie ci-dessus), consacrée en 1956 par saint Jean de Shanghai et de San Francisco, et l'autre sur l'église Saint-Alexandre-Nevsky de Bizerte, édifiée en 1937 et 1938.
https://orthodoxie.com/les-eglises-orthodoxes-russes-en-tu…/
Πληροφορίες για αυτόν τον ιστότοπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου