Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Βαπτίσεις στο Μπουρούντι

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, γάμος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, περιλαμβάνεται ο Pere Basile Bonane, υπαίθριες δραστηριότητες και κοντινό πλάνο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

"Son Eminence le Métropolite Innocentios Byakatonda a donné la bénédiction de donner les sacréments à la Paroisse de Saint Athanasios tenue par Fr Dimitri Placide Ntahonshikiye. Le 16/03/2019, Baptême à la Paroisse Sainte Athanasios de Gihungwe: 63 catéchumènes baptisés de la Paroisses Saint Athanasios; 2 catéchumènes de la communauté baptisés de Rumonge et 2 venus de la paroisse Saint Alexios de Buramata. La mission de Jésus Christ va de l'avant. Que Dieu fortifie sa vigne qu'il plante de ses propres mains."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCxzygxMTBsRl3rOtetPLAY6mxCMd01l-idXvgcHuYE86fIKwDlVq23G4HuBUH4Nv-5gg9bGuQWNc8F&hc_ref=ARRJZH7VyMMG1olKzeEN9fpIUxLtU7dVfZalBwxpW3wZgTIX-bHCUE35iphVdJLpQ8M&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου