Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Εσπερινός της συγγνώμης, Μπουρούντι

Pere Basile Bonane

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Sous la bénédiction de notre Métropolite Innocentios Byakatonda, après la liturgie nous avions fait la prière de pardon pour bien débuter le grand carême.ce dimanche du pardon: Matthieu 6,14-21.
-le jeûne secret
-le jeûne pour Dieu
-une consécration intérieure
--la culture de la fête 
-s'ouvrir à la joie de Dieu..."

Περισσότερα.... https://www.facebook.com/PereBasileBonane?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAJg8GKQsz5dyt-bH2Ay9DIjUgpCy5pSIS_pzdyv_7IbUDHDVFHboOX3M-9CMzFc1_IjhdkuG-ZqP5H&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου