Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

"Orthodox Mission of Khayelitsha, Mandela Park, Cape Town South Africa..."

Orthodox Metropolis Of Good Hope - Cape Town

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται, άτομα τρώνε, πίνακας, παιδί, φαγητό και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και παπούτσια

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 17 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Orthodox Mission of Khayelitsha, Mandela Park, Cape Town South Africa, 2nd March 2019."  

www.facebook.com/Orthodox-Metropolis-Of-Good-Hope-Cape-Town

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου