Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

"Meatfare Sunday (Last Judgment Sunday) Bujumbura Burundi"

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στη σκηνή και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Pere Basile Bonane, στέκεται και εσωτερικός χώρος

"Meatfare Sunday (Last Judgment Sunday) Bujumbura Burundi 3/3/2019"  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARD9fCcnwilkzTK2hsumBHTwHylFEmKon4iaBf7NykkWldej7d0O96D_uzGKgnnUDRRDTRJ_eIVJEI1B&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου