Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

Ακάθιστος Ύμνος... Κένυα

Evangelos Thiani

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"At the Akathist hymn service yesterday at Holy Trinity, Muguga in Central KENYA, led by Fr Angelos Solo Wamai and with great clergy and seminarians leading the chanting."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=1321532441&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAlxoPUUuOcn_q33dlljDaywZSoLqMm9gL5o8joaxEVaHNCWh38dvBrHhvILYhBzQGlZrSpcJeAVxch&hc_ref=ARRn0wX-W4BanCJ6FvyNOguQQY2-xX0q7baJc93LpWTdpUMR_RhjXz4lWuSkomxEkyY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου