Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

Ολοκληρώνοντας άλλη μια αποστολή στην Αφρική...

Habbil Lipesa Omukuba

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"We can't believe that today was the last day for our dear brothers and sisters from OCMC to be at saint Tabitha orphanage and school.This is just after Liturgy and we are proceeding to the diocese for the memorial service for our dear Bishop the late His Grace Athanasius Akunda
May his memory be eternal." 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου