Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Τροφή υλική και πνευματική για τα παιδιά του Μπουρούντι... Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Αφρική!!

Innocentios Byakatonda


Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, άτομα κάθονται και παπούτσια

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα κάθονται και φαγητό

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, πλήθος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα


Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, παπούτσια και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, φαγητό

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, παπούτσια, παιδί, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

"21/03/2019 at Buramata Burundi"

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBk11VBEQBWSIAqA8cSbevO8do_bCsfSmSqgDJtJmUZ1TgKsUHXdZR3bu3m4xbptKSYt6CRgdHUnTid&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου