Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Η νεαρότερη οικότροφος του ορφανοτροφείου Αγία Ταβιθά... Κένυα

Habbil Lipesa Omukuba

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

"The youngest Baby Girl at saint Tabitha orphanage"

https://www.facebook.com/habbil.lipesaomukuba?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD8kHA8hEviK-lFkbUEBPpkTj25r52MF0rkxftOiBxjdZEnR5Y012_4yLYOGEEBv9nAnuqcOz9WoYnZ&hc_ref=ARR2mVN-_ENQvq7x4Jz3jaJIiJQdllXalGLOQe8AuLrLI9ckNzxDkn48akMXrh08448

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου