Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Ενισχύοντας την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Κένυα...

Evangelos Thiani

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνονται οι GI Jeff και Evangelos Thiani, , τα οποία χαμογελούν

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, περιλαμβάνεται ο Mulili Kipyegon, , τα οποία χαμογελούν

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Mulili Kipyegon

"Receiving books donated to our Seminary by the Huffington Ecumenical Institute Loyola Marymount University in Los Angeles, USA from their Director Fr Cyril Hovorun earlier today. We thank God for our contributors."

https://www.facebook.com/profile.php?id=1321532441&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA-AcHba_MGHvDUN2NQE9Ho2k4E6-yT-iV5zTW5dPOEmJZ2-dbtMHBVO9GpAKPinNcnFZxL9og9vJf_&hc_ref=ARSsaJt9T7b0u8BODM7uQhCaOBxD4HR-nQZ_PPWhbFtUfdsLA8EBr4ARLaFVmuEMcIA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου