Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

Ευλογημένη επίσκεψη του Δεσπότη, πηγή χαράς των πιστών... Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, σπίτι, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence Archbishop Makarios, presided over the Divine Liturgy in the parish of the Late Rev. George Mira, Holy Transfiguration Uyoma. What a blessed and magnificent day. The parishioners were happy and full of jubilation to see and celebrate with the Archbishop."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBpA9jPHu_fAuzrWYgKT4dzYr26S6b6MCN53LWK9ihkuunlq3zlShy_FaG0AgnHaAotF21h3G7tkeOB&hc_ref=ARS315R3FHJhKk0xSBPrDqVedripnfskpfvvvGmY8jbqP3XPtzxC6-5dYvsrroU30rc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου