Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

"Α big day for Fr Themi and the Orthodox Μission in Sierra Leone..."

Paradise 4 Kids - P4K

"Today has been a big day for Fr Themi and the Orthodox mission in SL. Earlier the mission received medical supplies from P4K Australia and below are photos of oral hygiene supplies from the P4K USA.
Thank you everyone that helped."

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Περισσότερα... https://www.facebook.com/supportp4k/?__xts__[0]=68.ARCVUL7nyao_sJOo5UjeBjyOCf8C-nNW0oIqYtXWsI7m1wtCwiGH6zs68HPrc-ho8rbTNUYHJY9Iwf3PJnp1KNRS4y2YiuhXVpnikslRmzKczJhOVKrUX3hb_TFnibaKc9aFqnkIWgyxYjZC8dLfJ2N9BJDTAWQ7pWMnuPnuuP0FkynsHzq699UmVx17Q32BXs2omV4_oNLFD7kFLoZDJUPceaZ6U9lIKpygVgcQPsPxSg6EO2RCO7yl-JV0_ZocVX0rJkV40f5aQZfyLgdR7KRaCHDhYyFChvvRH9rcomwUhSLXJdmmH_7dOIfOLcLl7EMjK6y1XE33C-hDhZskDfOABEk0HMaC_-cX0c1_su21Kob4YJK5vlg&__tn__=k*F&tn-str=k*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου