Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

"Our friends from Australia have arrived in Sierra Leone to assist the Orthodox Mission..."

Rev Themi & Friends

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, υπαίθριες δραστηριότητες

"Our friends from Australia have arrived in Sierra Leone to assist the Orthodox Mission. They are Jane Pallot (nurse), Danielle Crisp (nurse) and Jason Dollas (all repairs). Welcome!"  

https://www.facebook.com/frthemi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου