Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ascension of the Lord to Heaven... Uganda

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern UgandaΗ εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Silvestros Kisitu, άτομα στέκονται

"Ascension of the Lord to Heaven
"Now when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, “Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will come again in like way as you saw Him go into heaven.” (Acts 1:9-11).
Today Feast of the Lord's Ascension, I had the joy to serve Holy Liturgy with the Metropolitan of Burundi Innocentios in his chapel at his village home near Jinja, together with Hieromonk Prodromos of St.Paraskevi Monastery & Sister Thavoria of St.Catherine convent with her company, plus a few faithful in attendance. It was a wonderful experiene."

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου