Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Ο Δεσπότης συμμετέχει στη διανομή τροφίμων... Κένυα

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον FrNectarios Isanya, φαγητό

"Life is good when somebody cares. Life is uplifting when someone is always there. We distributed food stuff to 150 parents of our students of St Clement primary and Child of God schools. Let us Cherish life because God loves and bless us always. God’s blessing may come as a surprise, and how much you receive, depends on how much, your heart can believe. To our well wishers from USA and Australia may you be blessed beyond what you expect. God Bless You. We hope to continue next week. Let us pray to the Lord for our nation and the whole world"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBjt3nmn79zglIBdlPWc__HqJALLsUGwY5cn0LNV8nvqkBATyWxsGany4GNdiHu6nskplc-v76lru2b&hc_ref=ARQxbT-_XlEUIFrTTxPiK4Ftkz62_lb4eqxZL0KSd9F3jBUgsJO1IAQ25aXTbsUcyY8&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου