Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Κυριακή της Σαμαρείτιδος... Κένυα

Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Sunday of Samaritan Woman.
The Samaritan Woman, having come to the well in faith, beheld You, the Water of Wisdom from which she drank plentifully and inherited the Heavenly Kingdom as one who is blessed forever.
God is waiting somewhere above to give you His grace and send His love. Whatever your cross, whatever your pain, God always sends a rainbow after the rain. This morning divine Liturgy at our seminary Chapel."


https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBfCqAJF7HbEC6Km5Sug_WaCSJBQQrNSlHkgz7nh8OMneMxOpv4as3qXDL7ylebNRCLkN9oVrrGtcIS&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου