Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

"Η Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου στην Ι. Μητρόπολη Ζάμπιας"

Orthodox Metropolis of Zambia

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"28 Μαΐου 2020
Η Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, στην την Ιερά Μητρόπολη Ζαμπιας
Η μεγάλη Δεσποτική εορτή, αναφέρεται στην ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς και θεωρείται στην εκκλησιαστική παράδοση ως η ολοκλήρωση της αποστολής του Χριστού επί της Γης.
Η πατερική παράδοση τονίζει ιδιαίτερα τον υπερφυσικό χαρακτήρα της Αναλήψεως του Κυρίου, το όποιο περιλήφθηκε στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας με τη χαρακτηριστική αναφορά στο Σύμβολο της Πίστεως «και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης… άρθρα 6,7». Τόσο στις Πράξεις των Αποστόλων, όσο και στο Σύμβολο της Πίστεως διακηρύσσεται η σχέση της Αναλήψεως με τη Δευτέρα Παρουσία.
Κατά τους πρώτους αιώνες η Ανάληψη του Χριστού συνεορταζόταν με την Πεντηκοστή. Από τον 4ο αιώνα, όμως, άρχισε η προοδευτική διάκριση και ο αυτοτελής εορτασμός της."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου