Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Holy Liturgy at Rev. Father Nyombi George's and family... Uganda

Silvestros Kisitu

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"Sunday of the Myrrh bearing Women and Saints Joseph of Arimathea & Nicodemus the private disciple of the Lord. Holy Liturgy at Rev. Father Nyombi George's and family. Thanks to our Risen Lord."

https://www.facebook.com/silvestros.kisitu?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBLEsQl8NKBqiNMgdcumAm4Q0JW5F9n11PEw_OAazrZjLOsNLVZ5ZtH7xMbI_EP0bcmdpaSrIkmIwX7&hc_ref=ARSHSB5hOMXZW-3JesWsAaCs7cCySduvute8MjDFWYF0xiOPSMKaEndAN4I7dVM5pLw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου