Σάββατο 9 Μαΐου 2020

"God is still Revealing Himself through people of Goodwill to help the Orphans..."

FrDn Nicholas Julius Papadopoulos

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, γάμος, γένι και υπαίθριες δραστηριότητες

"Despite Covid19 pandemic that has caused Numerous Difficulties in Our Normal Life,God is still Revealing Himself through people of Goodwill to help the Orphans more especially with food..I oftenly visit Children at their respective foster homes and Distribute Daily food..May God Continue Blessing all of you who unceasingly Support despite the Challenges the world is Experiencing Currently...May Lord God have mercy on us and Heal the World!"

https://www.facebook.com/julius.kihara.3?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCtb5bc8RvaZ_yLNwbKvawpJDR0p8SC46xGy-4MEKlgtYtQO--9a44nuzCq-3QmEzvgiBdz2CU4QjH_&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου