Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ο Επίσκοπος Κισούμου και Δυτικής Κένυας Μάρκος κοντά στους πιστούς...

Vincentians Nzovoyeshy

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνεται ο Vincentians Nzovoyeshy, άτομα στέκονταιΗ εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, υπαίθριες δραστηριότητες και φαγητό

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται, γένι και υπαίθριες δραστηριότητες

"To day it was happy moment to have our beloved Bishop Markos praying for the project of Magret Busolo plaza at jepses market and the house of Nicodemus Udwaro."

https://www.facebook.com/vincentians.nzovoye?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDvZiuVCipL8676EpToEd11QUxvs-1O-K5ls1QkQ7ovTiDGx3xpP74NMu6b7XGnXN29i-BISjga98ce&hc_ref=ART2u2waS4oC-Nbm-CWl-ijP-2e4W05JUqGcMm-7LTwB2uMFJUV8wMTgV_lqhhfCACw&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου