Σάββατο 30 Μαΐου 2020

"Τhe construction of the Archangel Michael Church at Nyahururu... (Kenya)"

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

"Visited the ongoing construction of the Archangel Michael Church at Nyahururu. Was also glad to Meet Fr. Francis the Parish priest! Work is in good progress! Glory to God!"

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBfZB0CikMPACwwGSdUW2paBKMOE6Voyx-pKka6_upAM0S_8_A0mH3RdV_diu_v93gnfhJhEBARYAnb&hc_ref=ARRPNNQI-0eCbkxZuIasoi1SFcwLmNWVhlA-GMFkGS_b8_DEVEh15_w3Xq_unVtjom0&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου