Κυριακή 17 Μαΐου 2020

"Bishop Neofitos Kongai: Samaritan woman and the need to belong"

ORTHODOXMISSIONKENYA.ORG
A Samaritan woman came to draw water and Jesus said to her, “give me a drink.” The Samaritan woman said to him, “ How is it that you, a Jew, ask a drink of me, a woman of Samaria?” (Jewish do not share things common with Samaritans). I write this as a prayer in my...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου